Update Attachment File: 'specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowieniasieci pop.doc'

Update attachment for Article: 'Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg nieograniczony p.n. „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)” - pytania i odpowiedzi'

specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowieniasieci pop.doc Update File Change to URL

Last modified on 2019-10-31 11:07 by: Administrator