Blue Flower

 

Szczegóły postępowania znajdują się na stronie miniPortal

 

Tytuł/nazwa postępowania

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach

Identyfikator postępowania

360134cd-fbc5-4c1b-a99e-9dabfdf59d0c

 Tryb

Przetarg nieograniczony

 Status

Opublikowane

 Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP00390265/01

 Adres strony WWW 

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Adres strony WWW postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/360134cd-fbc5-4c1b-a99e-9dabfdf59d0c

 Adres strony WWW do instrukcji postępowania

https://www.youtube.com/watch?v=9RAXQt82OY8

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje