Blue Flower

 

W okresie od 04.2013r. do 12.2014r. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach zrealizował projekt w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 

TYTUŁ PROJEKTU: „MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO-REKREACYJNEGO, POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI POMIESZCZEŃ PODDASZA BUDYNKU NR 1 ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

 

Komponent I - inwestycje

W ramach Komponentu I projektu w etapie I dla wdrożenia nowej metody terapeutycznej, jaką jest ogrodoterapia zrealizowano następujące elementy:

  1. Modernizację Parku Rehabilitacyjno - Rekreacyjnego polegającą m.in. na ogrodzeniu terenu, modernizacji pieszych ciągów komunikacyjnych, wyznaczeniu i przygotowaniu poletek uprawnych kwiatów, krzewów i drzew oraz miejsc rekreacji ruchowo - sportowej. Odpowiednie przygotowanie parku i dostosowanie go na potrzeby osób niepełnosprawnych mieszkańców Domu stwarza możliwość nie tylko uczęszczania na specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, ale także pozwoli wszystkim mieszkańcom Domu na korzystanie z ogrodoterapii w sposób bierny poprzez spacer, kontemplację, obcowanie z przyrodą, przebywanie w odpowiednio przygotowanym do tego celu ogrodzie. 
  2. Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 1, którego głównym celem jest otwarcie warsztatowej pracowni ogrodoterapii, co stało się niezbędną częścią wprowadzenia kompleksowego programu ogrodoterapii dla mieszkańców Domu. Pracownia ta stanowi alternatywę dla zajęć prowadzonych w ogrodzie w wypadku niepogody lub w okresie zimowym. Remont poddasza budynku nr 1 polegał również na udostępnieniu dla mieszkańców pięciu pokoi mieszkalnych poprawiając ich warunki mieszkaniowe.
  3. Ocieplenie budynków mieszkalnych nr 1, 3, 4 i 5 znacząco wpłynęło na poprawę komfortu cieplnego i estetykę budynków. 

W ramach Komponentu I projektu w etapie II w ramach oszczędności poprzetargowych zrealizowano następujące elementy: 

  1. Wybudowano cztery wiaty rekreacyjne, jedną altanę rekreacyjną i 100 siedzisk przy boiskach sportowych oraz zamontowano pergole przy winnicy zasadzonej w ramach ogrodoterapii. 
  2. Wymieniono rynny i rury spustowe oraz dokonano remontu kominów wentylacyjnych a także wykonano malowanie dachów tych budynków mieszkalnych, które wcześniej ocieplono.
  3. Zakupiono sprzęt do letniego i zimowego utrzymania ogrodu oraz stacjonarny grill.

 

Działania inwestycyjne w ramach naszego projektu stwarzają doskonałe warunki dla udostępnienia mieszkańcom możliwości korzystania z nowoczesnej i skutecznej formy terapii. Poprawiają warunki odpoczynku, aktywności ruchowej i doznań estetycznych.

 

Komponent II – szkolenie personelu

W ramach Komponentu II projektu w pierwszym etapie wykonano cykl szkoleń z ogrodoterapii.

W okresie od dnia 03.09.2013 r. do dnia 24.06.2014 r. w ramach projektu odbyły się szkolenia personelu DPS w Moczarach w zakresie ogrodoterapii.  Tematyka szkoleń obejmowała zasady kontaktu z osobą psychotyczną, zasady dotyczące projektowania i zakładania ogrodów terapeutycznych, elementy i procesy terapii ogrodniczej, podstawy ogrodnictwa i technik ogrodniczych, scenariusze zajęć z terapii ogrodniczej, roślin leczniczych i prozdrowotnych.

Szkolenia obejmowały 2 moduły:

- Moduł szkolenia na temat wiadomości ogrodniczych (85 godzin  x 2 grupy = 170 godz.)

- Moduł szkolenia na temat prowadzenia zajęć ogrodoterapii ( 25 godzin x 2 grupy = 50 godz.) 

W szkoleniach wzięło udział 30 osób.

W II etapie oszczędności poprzetargowe z Komponentu II wydatkowano na zakup uzupełniający do jesiennych zasadzeń i zasiewów, sadzonek, nasion, narzędzi i materiałów ogrodniczych.

 

Obejrzyj galerię zdjęć: 

Galeria zdjęć