Blue Flower

DPS.ZP.261.5.2019                                                                           Moczary dn. 15.11.2019 r.

       

Informacja z otwarcia ofert

w dn. 15.11.2019 r. – Przetarg nieograniczony

na zadanie: Praceremontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej
w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”

 

Na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dn.29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 tekst jedn.).

1. Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 317 711,31 zł.

 

2. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w terminie:

a)    Forres Sp. z o.o. ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów

-  cena oferty -  241 080 zł/brutto/

- okres gwarancji – 60 miesięcy

- warunki płatności – 14 dni od wystawienia faktury

- termin wykonania- 30 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

 

Krzysztof Gąsior- Przewodniczący komisji

tel. 134611107